Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ξεκινώντας το 1960 με το οικογενειακό τους καΐκι, ο Στέφανος Σκανδάλης με τ' αδέρφια του, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των μεταφορών σε μία από τις πιο δύσκολες, από γεωγραφική πλευρά, περιοχές της Ελλάδας, στα νησιά των Κυκλάδων. 
Η συμβολή του στη ζωή της περιοχής τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και για τα επόμενα 20 χρόνια περίπου ήταν σημαντική γιατί η συγκοινωνία και ο εφοδιασμός των νησιών των Κυκλάδων με είδη πρώτης ανάγκης, οικοδομικά υλικά και άλλα αγαθά ήταν εξαιρετικά δύσκολα. 
Στις αρχές της δεκαετίας του '80, ο Στέφανος Σκανδάλης επεκτείνει τις δραστηριότητες του στον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών, με την απόκτηση ιδιόκτητων φορτηγών. 

Το 1983 ιδρύει επιχείρηση με οικοδομικά υλικά στην Παροικία της Πάρου και συμβάλει στην οικονομία και ανάπτυξη του νησιού, με την παροχή υψηλής ποιότητας οικοδομικών υλικών και υπηρεσιών στο χώρο των κατασκευών. Την ίδια χρονιά ξεκινά η συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ στον οικοδομικό χάλυβα, τη μεγαλύτερη εταιρία χάλυβα οπλισμού στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 

Το 1989 η εταιρία μεταφέρεται σε ιδιόκτητο χώρο 16.000 τ.μ. στην περιοχή "Κακάπετρα" στην Παροικία, όπου παραμένει έως σήμερα η έδρα της επιχείρησης. 

Το 2006, η εταιρία ιδρύει υποκατάστημα 4.800 τ.μ. στην περιοχή "Γλυσσίδια" στην Πούντα, το 2008 ιδρύει υποκατάστημα στον Αγ. Δημήτριο Αντιπάρου και το 2010 γραφείο 180τ.μ. στο Χωριό Αντιπάρου.