Οι βασικές αρχές μας όλα αυτά τα χρόνια είναι:

Η ποιότητα των προϊόντων μας:

  • Διαθέτουμε αποκλειστικά προϊόντα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD της ΣΙΔΕΝΟΡ, της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
  • Συνεργαζόμαστε πάντα με προμηθευτές που πληρούν τα αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια.
  • Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα οικοδομικών και άλλων υλικών όπως μονωτικά, είδη τοιχοποιίας, πρόσμικτα σκυροδέματος, στεγανωτικά, ογκότουβλα - τουβλίνες, κεραμίδια, κισηρότουβλα, τσιμέντα - αδρανή υλικά, είδη θερμομόνωσης-ηχομόνωσης - υγρομόνωσης, ξυλεία, επιχρίσματα, προϊόντα ελλενίτ, είδη δαπέδου εσωτερικών-εξωτερικών χώρων, κ.α.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας για τον τεχνίτη/σιδερά:

Η εταιρία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ, εδώ και πολλά χρόνια, διαθέτει έτοιμα για χρήση προϊόντα χάλυβα που αυξάνουν την παραγωγικότητα των συνεργείων, μειώνουν το χρόνο εργασίας και τη φύρα υλικού. Διαθέτουμε μηχανήματα επεξεργασίας χάλυβα (κουρμπαδόρους, οτράντζες, ψαλίδια) και προϊόντα χάλυβα σε διαρκή διαθεσιμότητα. Τα μηχανήματα μας συντηρούνται διαρκώς για την καλύτερη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση των συνεργείων.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας για το μηχανικό/εργολάβο:

  • Αναλαμβάνουμε εργασίες (επεξεργασία, μεταφορά, τοποθέτηση) όπλισης έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα με δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία.
  • Αναλαμβάνουμε από την αρχική φάση προσφοράς τη σύνταξη πινάκων οπλισμού και τη ρεαλιστική προμέτρηση του χάλυβα από τα σχέδια ξυλοτύπων για τη διευκόλυνση των μηχανικών.
  • Η επεξεργασία γίνεται πάντα σύμφωνα με τους πιο σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς (Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Κ.Τ.Χ. 2008 και του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) για μέγιστη ασφάλεια.
  • Η αξιοπιστία των ζυγολογίων μας είναι εγγυημένη από τη συχνή πιστοποίηση της πλάστιγγας από πιστοποιημένους φορείς.

Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος

Η πολύχρονη εμπειρία μας και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας αποτελεί εγγύηση για τον τελικό αποδέκτη για τη σωστή και πολύχρονη αντισεισμική προστασία της κατασκευής. Για όλα τα παραπάνω οι συνεργασίες μας είναι σταθερές και μακροχρόνιες.