Άλλα προϊόντα

Χημικά κατασκευών

Πρόσμικτα μπετόν (στεγανωτικά μάζης, ρευοτοποιητές, υπερευοτοποιητές) για καλύτερα αποτελέσματα σκυροδέτησης, εμφανή μπετά.

Επισκευαστικά τσιμεντοειδή για διόρθωση τυχόν αστοχίας κατά τη σκυροδέτηση καθώς επίσης και για συντήρηση-επισκευή της υπάρχουσας κατασκευής, αναστήλωση παλαιών κτηρίων κλπ.

Στεγανωτικά και σφραγιστικά υλικά για τη στεγάνωση τοιχείων υπογείου σε νέες κατασκευές (εξωτερική εφαρμογή) καθώς επίσης και σε υπάρχουσες κατασκευές (εσωτερική εφαρμογή με αντοχή σε αρνητικές πιέσεις).

Εποξειδικές ρητίνες για επισκευή - πάκτωση - συγκόλληση με εφαρμογή σε όλα τα στάδια της κατασκευής ή συντήρησης ενός κτηρίου.

Μονωτικά Υλικά

θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης για μόνωση στοιχείων από μπετόν και τοιχοποιίες.

Πετροβάμβακας σε μεγάλη γκάμα πυκνότητας και πάχους για μόνωση σε λεβητοστάσια, τζάκια, ηχομόνωση κ.λ.π.

Χάρτινα καλούπια για στρογγυλές κολώνες.