Πλέγματα υποστηλομάτων και δoκών SD

Τα πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκώνχαρακτηρίζονται για την άριστη γεωμετρία τους και παράγονται μόνο από ευθύγραμμες ράβδους, με αποτέλεσμα να αποτελούν την καλύτερη λύση για την κατασκευή του εγκάρσιου οπλισμού για υποστυλώματα, δοκούς, τοιχώματα κ.α