Ειδικά πλέγματα SIDEFIT

Τα Ειδικά πλέγματα SIDEFIT κατασκευάζονται από χάλυβα οπλισμού SD κατηγορίας B500C και με την ευελιξία τους στα χαρακτηριστικά καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας κατασκευής που δεν καλύπτουντα πλέγματα υποστυλωμάτων.

Ο διαμήκης οπλισμός στα πλέγματα SIDEFIT μπορεί να είναι από 08 έως 025 ενώ ο εγκάρσιος από 06 έως 016. Το μήκος του φύλλου μπορείνα είναι από 1,0m έως 12,0m με πλάτoςαπό1,0mέως3,60m.Oιαπoστάσειςτωvpάβδωvμπopείvαείvαι 100,150,200mm ή όποιο άλλο κατόπιν συνεννόησης.

Τα Ειδικά πλέγματα SIDEFIT χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  • SIDEFIT 1D με χάλυβα οπλισμού σε μια διεύθυνση (τύπου μανδύα) και συγκρατητικό σύρμα από SAE1010 στην άλλη διεύθυνση. Χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι:
    -Σε πέδιλα με οπλισμό 012/150mm
    -Σε δοκούς με οπλισμό 08/150mm ή 08/2OOmm
    -Σε τοιχεία υπογείου με οπλισμό 010/150mm
    -Σε πεδιλοδοκούς με οπλισμό 010/150mm ή 012/150mm
  • SIDEFIT 2D με χάλυβα οπλισμού και στις δύο διευθύνσεις (σχάρα). Χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι: Σε επιφανειακούς φορείς με σχάρες 08 ή 010 με αποστάσεις οπλισμών 150 ή 200mm.