Δομικά & Κοινά Πλέγματα

Τα Δομικά & Κοινά Πλέγματα αποτελούνται από υποβιβασμό - εν ψυχρώ -χονδροσύρματος τύπου SAE1010. Διατίθενται οι τύποι Τ92,092 και Τ131 ενώ όποιος άλλος τύπος διατίθεται κατόπιν συνεννόησης.