Προϊόντα SIDEFOR

Η εταιρία μας διαθέτει επίσης έτοιμους κλωβούς SIDEFOR της ΣΙΔΕΝΟΡ για υποστυλώματα, δοκούς και τοιχώματα.

Οι κλωβοί SIDEFOR παράγονται με πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία, έχουν τέλεια γεωμετρία και εγγυώνται την πιστή εφαρμογή όλωντων σύγχρονων Ελληνικών Κανονισμών (ΕΚΩΣ 2000 & ΚΤΧ 08).

Τα SIDEFOR διατίθενται με τη μορφή μιας συγκεκριμένης γκάμας τυπολογιών και διαστάσεων, που καλύπτει ένα τμήμα των διατομών που προδιαγράφονται στα οικοδομικά έργα της χώρας μας.

Οι συνδετήρες σε ένα κλωβό SIDEFOR διατάσσονται καθ' ύψος και συγκρατούνται στις θέσεις τους από σύρματα μικρής διαμέτρου (06) τα οποία συγκολλούνται με αυτογενή συγκόλληση στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων (συνδετήρες) σύμφωνα με τον ΚΤΧ 08, Κεφ7.1.

Τα τύμπανα κάμψης των γωνιών, οι αποστάσεις και η θέση των συγκρατητικών συρμάτων από τις γωνίες και οι συγκολλήσεις τους γίνονται με βιομηχανική ακρίβεια και πάντα σύμφωνα μετους ΕΚΩΣ2000 και ΚΤΧ08.

Από το SIDEFOR στο SIDEFOR PLUS

Η ανάγκη για αύξηση του ποσοστού των διατομών που μπορεί να καλυφθείαπό το προϊόν, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας οδήγησαν στη νέα γενιά κλωβών SIDEFOR PLUS, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά:

1. Προσαρμογή στις ακριβείς ποσότητες και διαστάσεις της μελέτης χωρίς κανένα περιορισμό ελάχιστης παραγγελίας

2. Σχεδιασμός προϊόντων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (www.sidefor.gr) από τον ίδιο τον μηχανικό - κατασκευαστή

3. Τοποθέτηση παραγγελίας και γρήγορη εξυπηρέτηση της

Παραγωγική διαδικασία

Η διαδικασία παραγωγής των κλωβών SIDEFOR PLUS περιλαμβάνει την κατασκευή, κάμψη και -αν απαιτείται - σύνθεση δύο ή περισσοτέρων πλεγμάτων για τη δημιουργία του τελικού κλωβού. Έτσι, ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας και τις διαστάσεις των συνδετήρων μιας διατομής:

1) Όλοι οι συνδετήρες από τους οποίους αποτελείται η διατομή εντάσσονται σε έναν ενιαίο κλωβό SIDEFOR PLUS.

2) Η διατομή αναλύεται σε έναν περιμετρικό κλωβό SIDEFOR PLUS και έναν ή περισ¬σότερους εσωτερικούς κλωβούς SIDEFOR PLUS. Ο περιμετρικός κλωβός μπορεί να έχει ενσωματωμένο και ένα μέρος των εσωτερικών συνδετήρων.