Τα έργα μας

Η εταιρία ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό ιδιωτικών και δημοσίων έργων τα οποία έχει φέρει εις πέρας με επιτυχία και συνέπεια. Πληρώντας τις απαραίτητες προδιαγραφές για την τήρηση των αντισεισμικών κανονισμών και την αξιοπιστία στους χρόνους παράδοσης μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει, με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, σε έργα οπλισμένου σκυροδέματος όπως οικίες, κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, βιολογικούς καθαρισμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.